icon__phone

Nutellas® hållbara palmolja

Det finns palmolja...och sedan finns Nutellas® palmolja

Nutellas® palmolja är en utsökt kvalitativ vegetabilisk olja, den framställs endast av färskpressad frukt. Den behandlas vid kontrollerade temperaturer, och den avgörande avslutande delen av processen genomförs direkt på plats. Det är därför som Nutellas® palmolja är en säker olja, i likhet med alla andra kvalitativa vegetabiliska oljor.

Nutellas® hållbara palmolja

Låt oss tala om Nutellas® hållbara palmolja

Nutellas® palmolja
är...

Från pressad tropisk frukt

Palmolja extraheras från fruktköttet hos frukten från palmträdet Elaeis Guineensis, vilken återfinns i flera olika ekvatoriella zoner. Idag produceras den huvudsakligen i Indonesien och Malaysia. Detta träd alstrar frukter som växer i stora ovala klasar, vilka väger mellan 10 och 40 kg.  Dessa tropiska frukter, med en rödaktig färg och ungefär i storlek med oliver, är rika på olja (omkring 45 %-65 % av fruktköttet). Palmolja extraheras uteslutande genom att pressa fruktköttet, medan en annan typ av olja, palmkärnolja, kan framställas av frön. Denna olja skiljer sig från palmolja och liknar mer kokosolja.

Visste du?

Palmolja har en utmärkt avkastning: upp till 5 gånger högre än rapsolja och solrosolja, på en liknande yta av odlad mark. 

Vår palmolja är hundraprocentigt RSPO-certifierad som segregerad.

Den vegetabiliska olja som används i Nutella® är hållbar palmolja, hundraprocentigt RSPO-certifierad som segregerad. Detta innebär att vår palmolja hålls separerad från konventionell palmolja under hela leveranskedjan.  Ferreros uppnåelse av RSPO-certifieringen har även hyllats av Richard Holland, chef för WWF:s initiativ för marknadsomvandling.

Vi använder nyskapande teknologi och är extremt noggranna när vi behandlar den för att den ska bli en högkvalitativ olja. 

Vi har en lång erfarenhet av att bearbeta palmolja, och vi gör det med stor omsorg, tack vare nyskapande teknologier och ett särskilt fokus på kvalitet och säkerhet.
När palmfrukterna har skördats säkerställer vi att pressningsprocessen, vilken genomförs av våra leverantörer, utförs på kortast möjliga tid. För att bättre bevara råmaterialets naturliga egenskaper, genomförs därefter bearbetnings- och reningsfaserna vid kontrollerade temperaturer, även om detta är mer tidskrävande. Färskhetsprincipen ligger inte enbart till grund för våra inköpsbeslut, utan även för besluten kring bearbetning, när oljan anländer till våra fabriker. Det är här som vi, efter strikta kvalitetskontroller, bearbetar oljan för att säkerställa dess neutralitet så långt det är möjligt, både när det gäller doft och smak, för att snabbt kunna använda den i vårt recept. Det är därför som Nutellas® palmolja är en säker olja, i likhet med alla andra kvalitativa vegetabiliska oljor.

Palmoljan extraheras genom att värma upp frukterna med ånga och därefter pressa fruktköttet

Palmolja ger Nutella® dess karakteristiska krämiga konsistens 

Det är palmoljan som säkerställer den smidiga, krämiga konsistensen och unika stabiliteten i receptet för Nutella® . Smidighet eftersom palmolja är halvfast vid rumstemperatur. Stabilitet eftersom palmolja motstår oxidation längre. Doftlös och neutral i smaken, förhöjer den smaken och doften hos alla övriga ingredienser i Nutella.

Icke-hydrogenerad palmolja

Vi använder palmolja i vårt recept, eftersom den har förmåga att bli halvfast vid rumstemperatur. Detta gör att vi kan undvika fetthydrogeneringsprocessen som annars skulle skapa ohälsosamma transfettsyror. 

Har palmolja negativa hälsoeffekter?

I motsats till vissa opportunistiska åsikter, är det inte korrekt att hävda att palmolja är skadligt för människors hälsa. Ferrero har alltid ägnat stor uppmärksamhet både åt kvaliteten hos dess produkter och dess råmaterial. Palmolja används huvudsakligen på grund av dess naturliga ursprung; dess struktur är idealisk för konfektyrprodukter och bredbara pålägg, och som en följd av detta blir användningen av hydrogenerade fetter onödig. Palmolja har använts i mänsklig kost under tusentals år. Många vetenskapliga studier bekräftar den neutraliserande effekt som palmolja har på ämnesomsättningen inom ramen för en balanserad diet. 

Är de vegetabiliska oljorna i Nutella® hydrogenerade?

Nej. Den vegetabiliska olja som ingår i Nutella® är palmolja, vilken extraheras naturligt från palmfrukten och ger det bredbara pålägget dess krämiga konsistens. Av denna anledning måste inte produkten genomgå en hydrogeneringsprocess, vilken är ansvarig för bildandet av transfetter, vilka anses vara särskilt ohälsosamma av både myndigheter och den vetenskapliga världen. 

Vad exakt är Ferrero Charter om palmolja?

Ferrero Palm Oil Charter återspeglar vårt beslut att stärka vårt åtagande för hållbar palmolja. Det består av en uppsättning av riktlinjer vilka syftar till att utrota de främsta orsakerna till avskogning, såväl som att skapa en balans mellan miljömässiga och sociala frågor å ena sidan, och lönsamhet å den andra. De 10 mål som har fastställts av Ferrero i Palm Oil Charter  kan summeras enligt följande:

1. Spårbarhet i leveranskedjan                                                                      
2. Att inte skövla skogar med höga kollager                    
3. Att inte elda för att skövla mark                                                              
4. Att inte plantera på torvmarker
5. Skydd av utrotningshotade arter
6. Övervakning av utsläpp av växthusgaser                                                
7. Tillämpning av mänskliga rättigheter, inklusive FPIC - Free Prior Informed Consent
8. Tillämpning av arbetstagares rättigheter                                                
9. Ingen användning av Paraquat (herbicid)                                                
10. Aktiv bekämpning av korruption                                                            

Alla dessa frågor granskas i samarbete med TFT

Är Nutella® säkert för konsumenter?

Ja, Nutella är helt säkert att äta. Konsumenters hälsa och välbefinnande är en absolut prioritering för Ferrero. Påståenden att Nutella kan ge dig cancer på grund av att det innehåller palmolja är i synnerhet oansvariga och saknar vetenskapliga bevis. 

Läs mer om de övriga ingredienserna i Nutella®
Läs mer om de övriga ingredienserna i Nutella®